რეკომენდაციები - კვების ობიექტის პერსონალს

რეკომენდაციები და რჩევები კვების ობიექტების მფლობელებს/მენეჯერებს

რეკომენდაციები და რჩევები კვების ობიექტების მფლობელებს/მენეჯერებს

რეკომენდაციები და რჩევები,  რომელიც მომზადებულია ტურისტული ორგანიზაცია „ჯეო ტურიზმის“ მიერ,  აჭარის ტურიზმის დეპარტემენტის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების მიხედვით,  ასევე პროფესიონალი კვების ობიექტების მენეჯერების გამოკითხვით. 

რეკომენდაციები გაწერილია თემატიკის მიხედვით და თითოეული თემა მოიცავს იმ აუცილებლ და სასურველ რჩევებს,  რომელიც უნდა გაითვალისწინოს კვების ობიექტის მფლობელმა.   

შინაარსი

  1. უსაფრთხოება ევაკუაცია / ავარიული მანიშნებლები
  2. აღჭურვილობა
  3. მარკეტინგი, გაყიდვები
  4. მენიუ
  5. პერსონალი
  6. სხვადასხვა

 

სრულად ნახვა ან დოკუმნტის სახით გადმოწერაშესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)