საქართველოს ელექტრონული რუკები

მცხეთა-მთიანეთის ტურისტული რუკა

მცხეთა-მთიანეთის ტურისტული რუკა

მცხეთა-მთიანეთის ტურისტული რუკა  აღწერს მცხეთა მთიანეთის რეგიაონის გეოგრაფიულ მდებარეობას, ჰავასა და კლიმატს, ისტორიას, კულტურულ მემკვიდრეობასა და მის კურორტებს

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
გამოქვეყნების თარიღი: 2017 წ. 
ფორმატი: PDF
ენა - ქართული. 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)   

 
მსგავსი გვერდები