ხელშეკრულების ფორმა - მძღოლი - ტურისტული კომპანია

ხელშეკრულების ფორმა  არეგულირებს  ურთიერთობებს,  რომელიც  წარმოიშობა  ტუროპერატორსა და მძღოლს (თავისი ტრანსპორტით) შორის, მგზავრების (ტურისტების) გადაყვანის მომსახურების დროს.