ხელშეკრულების ფორმა - მძღოლი - ტურისტული კომპანია

ხელშეკრულების ფორმა -  მძღოლსა და  ტურისტულ კომპანიას შორის