ტურისტული ბლოგი

ეს ინტერნეტია - ეს ძალიან საინტერესოა

Google +

Google +

Google +არის Google -ის მიერ შექმნილი სოციალური ქსელი. ყველა Google -ის ანგარიშის მქონე მომხმარებელი ავტომატურად ფლობს Google +-ის ანგარიშსაც. ის სთავაზობს მრავალფეროვან მახასიათებლებს პერსონალური პროფილებისა და კომპანიის გვერდების ჩათვლით. Google + - ის ანგარიშის შექმნა დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ თქვენი საძიებო რეიტინგები და გაუადვილოთ მომხმარებლებს თქვენი ვებ-გვერდის პოვნა.

მსგავსი გვერდები