ტურისტული ბლოგი

ეს ძალიან საინტერესოა

Google  +

Google +

Google + არის Google -ის მიერ შექმნილი სოციალური ქსელი. ყველა Google - ის ანგარიშის მქონე მომხმარებელი ავტომატურად ფლობს Google +-ის ანგარიშსაც. ის სთავაზობს მრავალფეროვან მახასიათებლებს პერსონალური პროფილებისა და კომპანიის გვერდების ჩათვლით. Google + - ის ანგარიშის შექმნა დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ თქვენი საძიებო რეიტინგები და გაუადვილოთ მომხმარებლებს თქვენი ვებ-გვერდის პოვნა.

იხ. Google+ გუქმდა

მსგავსი გვერდები