საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ანალიზი

ჩინეთის ტურისტული ბაზრის ანალიზი

ჩინეთის ტურისტული ბაზრის ანალიზი

ჩინეთის გამყვანი ტურიზმის მახასიათებლები, ჩინელი ტურისტების მახასითებლები, ასაკობრივი პროფილი, მოგზაურობის მიზნები და დანახარჯები. 

 მიმდინარეობს მუშაობა

 

 

 

 

 

 

მსგავსი გვერდები