საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ანალიზი

რუსეთის ტურისტული ბაზრის ანალიზი

რუსეთის ტურისტული ბაზრის ანალიზი

რუსეთის გამყვანი ტურიზმის მახასიათებლები, რუსი ტურისტების მახასიათებლები, ტიპები, ასაკობრივი პროფილი, მოგზაურობის მიზნები და დანახარჯების კვლევა - ანალიზი. 

 მიმდინარეობს მუშაობა

 

 

 

 

 

 

მსგავსი გვერდები