გიდი - სახელმძღვანელო

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

წარმოდგენილი  სასწავლო რესურსი   არის  სახელმძღვანელო, რომელიც   შემუშავებულია   სსიპ განათლების განვითარების ეროვნული ცენტრის  დაკვეთით, პროფესიული განათლების  მესამე საფეხურის მოდულის „პირველადი გადაუდებელი დახმარების’ მხედვით. 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები