გიდი - სახელმძღვანელო

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

წმინდა ნინო და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში

წმინდა ნინო და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში

ავტორი - სერგის კაკაბაძე
წმინდა ნინო და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში
ლექცია, წაკითხული ტფილისში 14 იანვარს 1914 წელს 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები