გზამკვლევი

Top 10 Cyprus - EYEWITNESS TRAVEL

Top 10 Cyprus - EYEWITNESS TRAVEL

This Top 10 Travel Guide to Cyprus divides the island into five areas; this map shows the location and extent of these areas. Each area in the guide is colour-coded; colour bands on the pages covering each area correspond to the colours shown on this map. Almost every place mentioned in the book has a map reference, which takes you to the large maps on the front and back flaps.

Contents
Cyprus’s Top 10
Cyprus’s Highlights 6
Nicosia Walled City 8
Cyprus Museum, Nicosia 10 ......

Estonia, Latvia & Lithuania travel guide

Estonia, Latvia & Lithuania travel guide

Published by Lonely Planet Publications Pty Ltd
7th edition – May 2016
Curator: Peter Dragicevich
Writers: Hugh McNaughtan, Leonid Ragozin
448 pages, 64pp color, 70 maps | Dimensions: 128mm × 197mm 

Frommer's Fiji

Frommer's Fiji

Series: Frommer's Complete Guides (Book 205)
Paperback: 288 pages
Publisher: *Frommers; 1 edition (September 9, 2008)
Language: English 

ჩამო გურიაში

ჩამო გურიაში

გურიის ტურისტული პოტენციელი და  ბიზნეს პრეზენტაციები.

  • ანასეულის ექსპერიმენტული ჩაის ფაბრიკა ანასეული "ოტკა"
  • ნატურა თი კომპანი
  • საოჯახო ეკომეურნეობა - ჩაის გზა
  • “ჩაის გზა“- საოჯახო  ეთნო-სახლი “კომლი“