განათავსების ობიქტი - საჭირო დოკუმენტაცია

სასტუმროსა და გაყიდვების აგენტს შორის ხელშეკრულების ფორმა (ნიმუში)

სასტუმროსა და გაყიდვების აგენტს შორის ხელშეკრულების ფორმა (ნიმუში)

სასტუმროსა და გაყიდვების აგენტს შორის (ტურსტული კომპანია და.ა.შ)  დასადები ხელშეკრულების ფორმა (ნიმუში)  

 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი ან ბიზნესი)   

 
მსგავსი გვერდები