რეკომენდაციები და რჩევები კვების ობიექტების მფლობელებს/მენეჯერებს

რეკომენდაციები და რჩევები,  რომელიც მომზადებულია ტურისტული ორგანიზაცია „ჯეო ტურიზმის“ მიერ,  აჭარის ტურიზმის დეპარტემენტის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების მიხედვით,  ასევე პროფესიონალი კვების ობიექტების მენეჯერების გამოკითხვით.