კვლევა / მიმოხილვა

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური "უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2023"

ტურისტული კომპანიების კვლევა (2017)

მოქმედი ტურისტული კომპანიების კვლევის პრეზენტაცია. გამოიკითხა თბილისის 192 შიდა, გამყვანი და შემომყვანი ტურისტული კომპანია.