სამართლებრივი აქტები და კანონმდებლობა ტურიზმში

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი - თავი 12

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი - თავი 12

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს, კოდექსის თავი 12, მუხლები: 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 განსაზღვრავს ტურისტულ მოგზაურობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)   

 
მსგავსი გვერდები