სამართლებრივი აქტები და კანონმდებლობა ტურიზმში

თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის

თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის

ამ კანონის მიზანია საქართველოში ტურიზმის განვითარება და მეწარმეობის ხელშეწყობა, რისთვისაც ეს კანონი ადგენს პირობებს თავისუფალ ტურისტულ ზონებში სასტუმროების მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის, ასევე საგადასახადო და სხვა შეღავათებს.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)   

 
მსგავსი გვერდები