სამართლებრივი აქტები და კანონმდებლობა ტურიზმში

საქართველოს კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ

საქართველოს კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ

საქართველოს კანონი „ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“ არეგულირებს ტურიზმისა და საკურორტო საქმიანობის სფეროში არსებულ ურთიერთობებს. კანონი წარმოადგენს დარგის რეგულირების ყველაზე სპეციალურ მექანიზმს. სწორედ აქაა გაწერილი სფეროში გამოყენებული ყველაზე მნიშვნელოვანი ტერმინები, როგორიცაა ტურიზმი, ტურისტი, ტურისტული საქმიანობა, კურორტი, ტური და სხვა.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)   

 
მსგავსი გვერდები