ტურიზმის ძალა

"მსოფლიოს ქვეყნებში, ყველა განვითარების დონიზე, მილიონობით სამუშაო ადგილი და ბიზნესი დამოკიდებულია ძლიერ და განვითარებულ ტურისტულ სექტორზე.