ტუროპერეტორი დოკუმენტაცია

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - ტურისტი

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - ტურისტი

ხელშეკრულების ფორმის ნიმუში - ტუროპერატორსა და ტურისტს შორის, რომელიც არეგულირებს ტურისტული კომპანიისა და ტურისტის ვალდებულებებსა და უფლებებს.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა -  სტანდარტი)   

 
 

 

 

 

მსგავსი გვერდები