განათავსების ობიქტი - საჭირო დოკუმენტაცია

ოთახების შემოწმების ფურცელი

ოთახების შემოწმების ფურცელი

 ოთახების შემოწმების ფურცელი გამოიყენება სასტუმროში სუპერვაიზერის მიერ ოთახების შემოწმება კონტროლის და შეფასების  დროს.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი ან ბიზნესი)   

 
მსგავსი გვერდები