განათავსების ობიქტი - საჭირო დოკუმენტაცია

ოთახების დასუფთავების ფურცელი

ოთახების დასუფთავების ფურცელი

ოთახების დასუფთავების ფურცელი რომელიც გამოყენება სასტუმრო ნომრების დალეგების კონტოლისათვის.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი ან ბიზნესი)   

 
 

 

მსგავსი გვერდები