საქართველოს ელექტრონული რუკები

ვიზიტორთა რაოდენობა საქართველოში (2011 - 2022)


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით, მომზადებულია საქრთველოს ტურზმის ადმინისტრაციის მიერ

საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2012 - 2022 წელი) – გადმოწერა


 

საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2022 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2021 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2020 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2019 წელი) – გადმოწერა 


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2019 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2018 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2017 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2016 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2015 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2014 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2013 წელი) – გადმოწერა


საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით (2012 წელი) – გადმოწერა


 

მსგავსი გვერდები