საქართველოს ელექტრონული რუკები

საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა (2013 - 2021)

საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა მომზადებულია საქრთველოს ტურზმის ადმინისტრაციის მიერ

ვიზიტორთა რაოდენობა საქართველოში (2011 - 2022)

საერთაშორისო მოგზაურობა რეზიდენტობის მიხედვით, მომზადებულია საქრთველოს ტურზმის ადმინისტრაციის მიერ