საქართველოს ელექტრონული რუკები

საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა (2013 - 2021)

საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა რომელიც  მომზადებულია სქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ.

2013 – 2021  წლების სტატისტიკური  ანგარიშები  მიმოიხილავს  ტურიზმის  სექტორში  არსებულ  სტატისტიკურ მონაცემებს და ტენდენციებს, ასევე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის აქტივობებს ტურიზმის ხელის შეწყობის მიზნით და საქართველოს  ადგილს  საერთაშორისო  ტურისტულ  რეიტინგებში.

 

საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა  (2021 წელი) – გადმოწერა


 საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა  (2020 წელი) – გადმოწერა


 საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა  (2019 წელი) – გადმოწერა


 საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა  (2018 წელი) – გადმოწერა


 საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა  (2017 წელი) – გადმოწერა


 საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა (2016 წელი) – გადმოწერა


 საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა  (2015 წელი) – გადმოწერა


 საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა  (2014 წელი) – გადმოწერა


 საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა  (2013 წელი) – გადმოწერა


 

 

 

მსგავსი გვერდები