მომსახურების  ხელშეკრულება (ზოგადი)

მომსახურების ხელშეკრულება (ზოგადი)

მომსახურების ხელშეკრულებით შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას გასწიოს გარკვეული მომსახურება შეთანხმებული საზღაურის სანაცვლოდ.

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - ტურისტი

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - ტურისტი

ხელშეკრულების ფორმის ნიმუში - ტუროპერატორსა და ტურისტს შორის, რომელიც არეგულირებს ტურისტული კომპანიისა და ტურისტის ვალდებულებებსა და უფლებებს.

სასტუმრო ნომრების მართვის ფორმა (კალენდარი)

სასტუმროს ოთახების მართვის ფორმა, რომელიც დაგეხმარებათ კალენდრის საშუალებით და ფერების გამოყენებით აწარმოოთ დაჯავშნილი და თავისუფალი ნომრების აღრიცხვა (Excel)

წესდების ფორმა  შ.პ.ს რეგისტრაციისთვის

წესდების ფორმა შ.პ.ს რეგისტრაციისთვის

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (შპს-ის) რეგისტრაციას ახორციელებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

ოთახების დასუფთავების ფურცელი

ოთახების დასუფთავების ფურცელი რომელიც გამოყენება სასტუმრო ნომრების დალეგების კონტოლისათვის.

ოთახების შემოწმების ფურცელი

ოთახების შემოწმების ფურცელი გამოიყენება სასტუმროში სუპერვაიზერის მიერ ოთახების შემოწმება კონტროლის დროს.

დარჩენილი ნივთების ფურცელი

დარჩენილი ნივთების ფურცელი გამოიყენება და დამლაგებლის მიერ ნომრების დალაგების დროს აღმოჩენილი სტუმრის მიერ დარჩენილი ნივთების აღრიცხვისათვის.

სასტუმროსა და გაყიდვების აგენტს შორის ხელშეკრულების ფორმა (ნიმუში)

სასტუმროსა და გაყიდვების აგენტს შორის (ტურსტული კომპანია და.ა.შ)  დასადები ხელშეკრულების ფორმა (ნიმუში)