როგორ შევქმნათ ეკო ტურისტული პროდუქტი

როგორ შევქმნათ ეკო ტურისტული პროდუქტი

წინამდებარე სახელმძღვანელო გამოიცა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული პროექტის (RLD) - “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში

Orthodox Pilgrimage To Georgia (ENG)

Orthodox Pilgrimage To Georgia (ENG)

Located between the Black Sea and the Caucasus, Georgia has been inhabited since ancient times. Moreover, the 1 800 000 year-old human bones excavated in Dmanisi, southern Georgia, have confirmed that it had also been a cradle of the first Europeans.

სურსათის უვნებლობის სახელმძღვანელო

სურსათის უვნებლობის სახელმძღვანელო

სურსათის უვნებლობის სახელმძღვანელო საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დანერგვას საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, მომხმარებლისთვის მიწოდებული კერძების ხარისხის ამაღლებას და კომპანიების ბიზნესმოდელის გაუმჯობესებას.