ტუროპერეტორის სახელძღვანელოები

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

Understanding and Quantifying Mountain Tourism

Understanding and Quantifying Mountain Tourism

Publisher: World Tourism Organization
ISBN: 978-92-844-2401-6eI
SBN: 978-92-844-2402-3
Pages: 80
First published: 2023

Extreme tourism: lessons from the world's cold water islands

Creator: Baldacchino, Godfrey.
Edition: 1st ed.
Publisher: Amsterdam ; Elsevier Science; (June 28, 2006)
Format: El - Books

როგორ შევქმნათ ეკო ტურისტული პროდუქტი

როგორ შევქმნათ ეკო ტურისტული პროდუქტი

წინამდებარე სახელმძღვანელო გამოიცა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული პროექტის (RLD) - “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში

სოციალური მეწარმეები ტურიზმისთვის - SET

სოციალური მეწარმეები ტურიზმისთვის - SET

ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა კატალოგი - "სოციალური მეწარმეები ტურიზმისთვის - SET". 

შემომყვანი ტურიზმის სახელმძღვანელო

შემომყვანი ტურიზმის სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო „შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად“ მიზნად ისახავს დაეხმაროს ტურისტული ბიზნესით დაინტერესებულ პირებს თუ ორგანიზაციებს შემომყვანი ტურიზმის განვითარებაში. იგი მოიცავს ბიზნესის დაგეგმვის ეტაპებს, ტურიზმის თანამედროვე ტენდენციებს, მიზნობრივი ბაზრების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რჩევებს და რეკომენდაციებს.

Arts, Entertainment  and Tourism

Arts, Entertainment and Tourism

Publisher: ‎ Routledge; 1st edition (December 7, 2016)
Language: ‎ English
Hardcover: ‎ 256 pages

Acknowledgements
Just before finishing this book I spent a weekend in London. This trip was to celebrate a ‘special’ birthday and, although seeing a show was not the reason for the trip, it seemed an obvious thing to do as part of the celebration. With no particular show in mind, a search for something suitable (and with tickets available!)

International Tourism Cultures and Behavior

International Tourism Cultures and Behavior

Publisher: ‎ Butterworth-Heinemann; 1st edition (April 13, 2009)
Language: ‎ English
Paperback: ‎ 416 pages

International Handbook on Tourism and Peace

International Handbook on Tourism and Peace

With over one billion tourists travelling the world every year, tourism has become a worldwide social and cultural phenomenon that engages people of all nations as both hosts and guests. re fundamental experience of tourism – visiting a new place and meeting its people and culture – is a transformative aspect that deƒnes tourism’s role as an agent of peace.  

Check Your English Vocabulary for leisure, travel and tourism

Check Your English Vocabulary for leisure, travel and tourism

Who is this book for?
This book has been written for anyone working, or planning to work, in the leisure, travel and tourism industry, and who wants to develop their vocabulary for this line of work. The various exercises throughout the book focus on the key vocabulary that you would expect to understand and use on a day-to-day basis.

UNWTO  - აზიის ტურიზმის ტენდენციები 2018

UNWTO - აზიის ტურიზმის ტენდენციები 2018

მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ (UNWTO) შემაჯამებელი ანგარიში "აზიის ტურიზმის ტენდენციები 2018", რომელიც ასახავს იმ სიახლეებსა და სტატისტიკურ მონაცემებს, რაც აზიის ქვეყნების ტურიზმის ინდუსტრიაში მიმდინარეობს. 

მსოფლიო საქართველოს შესახებ (ENG)

მსოფლიო საქართველოს შესახებ (ENG)

World about Georgia არის მსოფლიოს გავლენიანი გამოცემების მიერ საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული სტატიების კრებული. აქ მოცემულია იასეთ ცნობილი გამომცემლების მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული მასალა ..