როგორ შევქმნათ ეკო ტურისტული პროდუქტი

წინამდებარე სახელმძღვანელო გამოიცა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული პროექტის (RLD) - “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში