ტუროპერეტორის სახელძღვანელოები

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

International Tourism Cultures and Behavior

International Tourism Cultures and Behavior

Publisher: ‎ Butterworth-Heinemann; 1st edition (April 13, 2009)
Language: ‎ English
Paperback: ‎ 416 pages

Introduction
The modern tourism environment is experiencing an increasing internationalization and globalization. Advances in technology, communication, and transportation are enhancing people’s mobility and travel, and leading to their exposure to culturally different societies, social interactions, and cultural exchanges. This book argues that it is imperative for the tourism and hospitality industry representatives, who operate in the international business environment and deal with international tourists on a daily basis, to understand the national cultures of the tourists and the infl uence of these cultures on tourist behavior. Tourism and hospitality graduates who will work in a very complex multicultural tourism environment must understand how national culture affects the relationships between guests and hosts, the quality of services expected by the guests, their perceptions of tourism products, their vacation experiences, their satisfaction, and, ultimately, their repeat visitation. ......  

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)   

 
მსგავსი გვერდები